Bedrijfsaansprakelijkheids- / Bedrijfsschade / Gebouwen / Inventaris Goederenverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Waar gewerkt wordt, kan schade ontstaan. Niet alleen aan uw eigen bedrijf of medewerkers, maar ook aan anderen. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade die u of uw medewerkers aan anderen toebrengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan letselschade door een bedrijfsongeval, waarbij ook uw aansprakelijkheid als werkgever is gedekt. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van het soort werk dat uw bedrijf (of uzelf wanneer u freelancer of zzp’er bent) verricht. Vraag uw adviseur bij Munsterhuis naar de mogelijkheden voor uw situatie.

Bedrijfsschadeverzekering

Als er schade ontstaat aan uw bedrijfsgebouw, inventaris of goederen dan kan uw bedrijf (tijdelijk) stil komen te liggen. Vervelend, want dat betekent dat u een tijdje geen inkomsten heeft, terwijl alle vaste kosten wel gewoon doorlopen. Als u een bedrijfsschadeverzekering afsluit dan vergoedt deze in zo’n situatie de vermindering van uw brutowinst. De hoogte van de premie is afhankelijk van de verzekerde waarde, de gekozen dekking en uitkeringstermijn en eventuele specifieke wensen voor uw situatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gebouwenverzekering

Schade aan uw bedrijfsgebouw, in welke vorm ook, is zeer vervelend. Of het nu veroorzaakt is door brand, storm, blikseminslag of puur vandalisme: u wilt zich op zo’n moment geen zorgen hoeven te maken over de kosten van deze schade. Met een gebouwenverzekering dekt u zich in tegen de materiële schade. Naast directe schade worden bij verschillende gebouwenverzekeringen ook diverse bijkomende kosten gedekt. De precieze premie is afhankelijk van de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw, de gekozen dekking en eventuele specifieke eisen en wensen van uw kant. Neem contact met ons op en laat onze adviseurs op basis van uw situatie een berekening maken.

Inventaris Goederenverzekering

Er kan ook schade ontstaan aan de goederen of de inventaris binnen uw bedrijf. Met een inventaris en goederenverzekering wordt de materiële schade vergoed, zodat u snel weer verder kunt werken in uw bedrijf zonder zich zorgen te hoeven maken over de daarmee samenhangende geldzaken. Ook deze verzekering keert uit bij schade als gevolg van brand, storm, neerslag, blikseminslag en vandalisme. Ook tegen eventuele bijkomende kosten bent u verzekerd. De premie wordt bepaald door de verzekerde waarde, de gekozen dekking en uw eigen wensen. Laat een adviseur van Munsterhuis de premie voor uw situatie berekenen en vervolgens de inventaris en goederenverzekering voor u afsluiten.