Arbeidsongeschiktheids / lijfrente / kapitaal / overlijdensriscoverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u zelfstandig ondernemer bent, kan arbeidsongeschiktheid grote financiële gevolgen voor u hebben. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u een terugval in inkomen kunt opvangen. En belangrijker nog: dat uw onderneming kan blijven bestaan. U spreekt vooraf af voor welk bedrag u zich verzekert. Stijgt uw inkomen, dan kunt u uw verzekerd jaarloon altijd eenvoudig aanpassen. Bekijk samen met uw adviseur welke arbeidsongeschiktheidsverzekering in uw situatie het beste in. De premie is afhankelijk van uw leeftijd, het beroep dat u uitoefent en het maandinkomen dat u wilt ontvangen op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Maak een afspraak met Assurantiekantoor Munsterhuis.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die u afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. De lijfrente geeft recht op uitkeringen (voor uw oudedag) die allemaal even hoog zijn. Ze eindigen uiterlijk bij het overlijden van degene die de uitkeringen ontvangt. U kunt zelf de periode van uitkering vooraf kiezen: bijvoorbeeld 5 jaar of 10  of indien gewenst levenslang. U kunt het het beste zien als een aanvulling op uw AOW of andere pensioenen. Laat het financiële plaatje voor uw situatie en op basis van uw eisen en wensen voorrekenen door een van onze adviseurs en maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte.

Kapitaalverzekering

Ook een kapitaalverzekering is een vorm van een levensverzekering, die u meestal afsluit om uw hypotheek (gedeeltelijk) mee af te lossen. Vaak is er dan sprake van een gemengde verzekering: de verzekering keert een kapitaal uit bij in leven zijn op een bepaalde datum (meestal aan het eind van de looptijd van de hypotheek) of bij overlijden vóór die datum. De premie die u betaalt valt uiteen in twee delen: een spaar- of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel. Neem contact op met Assurantiekantoor Munsterhuis voor aanvullende informatie en een berekening voor uw situatie.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als u voor een bepaalde datum overlijdt. Op deze manier kan uw partner of kunnen uw nabestaanden de hypotheek (gedeeltelijk) aflossen zodat zij in de woning kunnen blijven wonen. Vooraf wordt het eventueel uit te keren bedrag vastgesteld. U kunt er voor kiezen om dit bedrag gedurende de looptijd steeds lager te laten worden als u de verzekering afsluit in combinatie met een hypotheek waarop wordt afgelost. Het bedrag dat verzekerd is loopt dan gelijk met de restschuld die rust op de woning. Maak een afspraak met een van de adviseurs van Assurantiekantoor Munsterhuis om te bekijken wat voor uw situatie zinvol kan zijn en bij welke verzekeraar u de laagste premie betaalt.