Verkeerd advies door een denkfout?

Adviezen geven

Stel je eens voor, dat je als bedrijf andere bedrijven mag adviseren. Natuurlijk doe je je best om alleen maar goed advies te geven, maar wat nu als je eens een denkfoutje maakt en een verkeerd advies geeft? Je geeft bijvoorbeeld verkeerd of onvolledig advies, maakt als constructeur een fout in een berekening of maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een ander.

Claims en procedures

De laatste jaren zie je in toenemende mate dat bedrijven elkaar daarvoor aansprakelijk stellen en desnoods voor de rechter de zaak uitvechten. Schadeclaims en kostbare juridische procedures en reputatieschade kunnen al snel de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen. Hoe ga je hiermee om als ondernemer? Hoe bescherm je je bedrijf tegen dit soort gevaren?

Risico beperken

Als je ergens aansprakelijk voor bent, is die aansprakelijkheid volgens de wet in beginsel onbeperkt. Maar het is gelukkig wel toegestaan om met zakelijke opdrachtgevers afspraken te maken die je aansprakelijkheid vergaand kunnen beperken. Je mag echter nooit je aansprakelijkheid helemaal uitsluiten dus blijft er altijd een risico over. De meeste bedrijven gebruiken voor het beperken van hun risico’s algemene of leveringsvoorwaarden.

Algemene of leveringsvoorwaarden

Je kunt natuurlijk zelf algemene of leveringsvoorwaarden gaan opstellen. Maar als je niet voldoende thuis bent in de regelgeving van de algemene voorwaarden is het verstandiger om daar een jurist voor in te schakelen. Voor veel adviseurs bestaan echter al standaard voorwaarden die je zo zou kunnen gebruiken. Kijk daarom altijd of je gebruik kunt maken van voorwaarden van brancheverenigingen of koepelorganisaties. Dat kan veel kosten besparen!

Algemene voorwaarden en risico’s

Zelfs met het gebruiken van algemene voorwaarden kun je nog niet alle risico’s uitsluiten. Immers:

  • Je aansprakelijkheid helemaal uitsluiten mag niet en daardoor blijf je risico’s lopen.
  • De opdrachtgever kan jouw voorwaarden niet aanvaarden of wil op eigen voorwaarden werken.
  • De mogelijkheid bestaat dat jouw voorwaarden niet geldend worden verklaard, omdat je bijvoorbeeld de voorwaarden niet op de goede en tijdige manier hebt ingebracht in de onderhandelingen met de opdrachtgever.

Je blijft dus het risico lopen op aansprakelijkheidsclaims van je opdrachtgevers!

Verzekering tegen de gevolgen van beroepsfouten

Omdat niet alle risico’s uitgesloten kunnen en mogen worden, is het verstandig te onderzoeken of je de gevolgen van beroepsfouten ook kunt verzekeren. Ook komt het voor dat opdrachtgevers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht stellen. Veel bedrijven hebben wel een verzekering voor het algemene aansprakelijkheidsrisico, maar deze biedt meestal geen dekking voor de gevolgen van beroepsfouten. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan dan uitkomst bieden en wordt per bedrijf op maat gemaakt. Zo sluit de verzekering goed aan op je werkzaamheden en je algemene voorwaarden. Een verzekeraar kan dan de risico’s overnemen die voortvloeien uit je beroepsfouten maar zal wel goed geïnformeerd willen worden over:

  • De aard van je werkzaamheden.
  • De financiële impact van de adviezen.
  • Welk type opdrachtgevers bediend worden.
  • Kennis en ervaring van je bedrijf.
  • Aanwezige vergunningen en certificeringen.
  • De wijze van contracteren en de door jou gehanteerde leveringsvoorwaarden.
  • Worden werkzaamheden uitbesteed?

Onafhankelijke hulp nodig of eens brainstormen?

In de praktijk blijken bedrijven het lastig te vinden zich goed te beschermen tegen de negatieve gevolgen van beroepsfouten. Tijdens een brainstormsessie kan Assurantiekantoor Munsterhuisje helpen bij het in kaart brengen van de risico’s en de mogelijkheden je hier tegen te beschermen. Onafhankelijkheid is daarbij gegarandeerd, want Assurantiekantoor Munsterhuis is niet verbonden aan juridische of verzekeringsbedrijven.

.