Noodweer en bedrijfsschade

Noodweer: overstroming, wateroverlast en sneeuwdruk

In de afgelopen jaren is het weer extremer geworden waardoor regen en sneeuw in ons land vaker tot overlast en schade hebben geleid.
Als die overlast werkelijkheid is geworden en er daadwerkelijk schade is ontstaan komt altijd, en meestal te laat, de vraag naar voren: “Hoe ben ik verzekerd?”
Het antwoord op deze vraag is vaak teleurstellend, want veel gebouwen en inventarisverzekeringen bieden weliswaar een ruime dekking, maar sluiten bepaalde risico’s nadrukkelijk uit .
Daarom wil ik even kort ingaan op dit soort risico’s.

Wateroverlast / overstroming

Als door hevige regenval sloten en kanalen vol raken en het water niet weg kan, lopen straten en terreinen onder. Het water stroomt dan door alle mogelijke openingen een pand binnen en richt daar grote schade aan.
Ook tijdens hevige onweersbuien valt er soms zoveel water ineens, dat hemelwaterafvoeren het niet aankunnen en het dak van een gebouw onder het gewicht van het water bezwijkt en instort.
Ook hier is de schade vaak enorm.
Deze beide vormen van schade zijn op veel polissen niet verzekerd.
De meeste polissen bieden wel dekking voor het onvoorzien uitstromen van water uit leidingen, maar sluiten schade door wateraccumulatie, overstroming van kaden en dijken, dijkdoorbraak en het zomaar binnendringen van regenwater uit.

Sneeuwdruk

In de afgelopen jaren is ook gebleken dat sommige gebouwen niet bestand zijn tegen de druk van een te grote hoeveelheid sneeuw op het dak.
Schade door sneeuwdruk wordt in veel dekkingsomschrijvingen niet genoemd of zelfs uitgesloten.
Ook bij dit type schade zijn de financiële gevolgen enorm en zijn zonder goede verzekeringsdekking een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van bedrijven.

Wat kunt u doen?

Met name de eigenaren van gebouwen met platte daken doen er goed aan om enkele malen per jaar te controleren of hemelwaterafvoeren en spuwers niet verstopt zijn door bladeren.
Immers, voorkomen is nog steeds de beste oplossing.

Daarnaast kunt u Assurantiekantoor Munsterhuis vragen naar de mogelijkheden om dit soort risico’s alsnog goed te verzekeren. De premie die hiervoor betaald wordt valt doorgaans wel mee.
Voor bedrijfspanden kennen sommige verzekeraars en assurantiemakelaars zogenaamde All Risks dekkingen waardoor dit soort weersomstandigheden geen bedreiging meer hoeven te vormen voor de continuïteit van uw bedrijf.
Samengevat:

  • Controleren regelmatig uw verzekeringen
  • Onderzoek ‘All Risks’ dekkingen
  • Controleer regelmatig regenpijpen, goten, spuwers e.d.
  • Verzeker alsnog de risico’s

Neem met Assurantiekantoor Munsterhuis contact op voor meer advies over noodweer en schade.