Hoe groot is uw risico van ladingdiefstal?

Jaarlijks laten duizenden bedrijven hun, soms zeer kostbare, lading vervoeren.
Helaas bestaat de reële kans dat deze kostbare lading tijdens het vervoer gestolen wordt. De vraag is nu, wat in zo’n geval de gevolgen voor uw bedrijf kunnen zijn.

In deze blog ga ik in op het risico, het verhalen van de schade en de mogelijkheden om het risico te beperken en eventueel te verzekeren.

Stijging aantal ladingdiefstallen

Uit de cijfers van Transported Asset Protection Association (TAPA) blijkt, dat het aantal ladingdiefstallen in 2016 in Europa met 72% is gestegen.
De meeste diefstallen vonden plaats in Nederland, Duitsland, Engeland en Zweden. In 60% van de gevallen werd de lading uit de trucks gestolen.

De kans dat uw lading gestolen wordt is dus groot!

Verhalen van schade en tot welk bedrag

Wanneer kunt u de schade verhalen en tot welk bedrag is een vervoerder eigenlijk aansprakelijk?

Als u goederen laat vervoeren, wordt er een vrachtbrief opgemaakt waarop de AVC of CMR van toepassing worden verklaard.
AVC en CMR zijn voorwaarden die de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan uw lading beperken. Dit tot een bedrag van slechts enkele euro’s per kilo.
Voor transporten in Nederland is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 3,40 per kilo. Voor internationale transporten is dat maximaal ± € 10, – per kilo!

Bij schade kunt u uw schade op de vervoerder slechts verhalen tot die zeer beperkte bedragen!

En wie betaalt het meerdere dan zult u zich afvragen?
Niemand, want daarvoor draagt u dan zelf het risico!

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering of niet?

Bestuurdersaansprakelijkheid en privé vermogen

Met bestuurdersaansprakelijkheid wordt bedoeld dat u als bestuurder van een bedrijf in privé aangesproken kunt worden voor schade van derden of van uw eigen bedrijf voor foute beslissingen. De laatste jaren hebben steeds meer zaken over bestuurdersaansprakelijkheid de pers gehaald. Daarvan zijn bij het zoeken op internet al snel genoeg voorbeelden te vinden uit de praktijk.

De voorbeelden gaan vaak over beursgenoteerde ondernemingen en schadebedragen die in de miljoenen lopen. Maar ook voor bestuurders in het MKB segment, gezondheidszorg, non-profit organisaties, verenigingen en stichtingen geldt de aansprakelijkheid van bestuurders.

Situaties die tot claims kunnen leiden zijn onder andere:

  • Financiële verplichtingen aangaan terwijl een faillissement niet ondenkbaar is
  • Nalaten een adequate boekhouding te voeren
  • Niet, of te laat opmaken van de jaarrekening en te zorgen voor publicatie
  • Geen reservering maken voor een naheffing van de vennootschapsbelasting
  • Negeren van belangenverstrengeling

Schadeclaims bestuurdersaansprakelijkheid nemen toe

Schadeclaims lopen doorgaans flink in de papieren. Enerzijds omdat de claims zelf fors kunnen zijn, anderzijds omdat ze veel juridische bijstandskosten met zich mee kunnen brengen. Veel bedrijven hebben dit risico niet verzekerd, zodat de bestuurders of toezichthouders zelf voor de kosten opdraaien.

Zelfs actief zijn in een vereniging of stichting is niet zonder risico. Ook daar kunt u aansprakelijk gesteld worden als bestuurder en uit privé middelen de claim moeten voldoen. Het is daarbij niet van belang of u voor uw bestuurstaken een betaling hebt ontvangen.

Bestuurders bij bedrijven kunnen aansprakelijk gesteld worden door aandeelhouders, schuldeisers of werknemers. Het betreft een zogenaamde hoofdelijke aansprakelijkheid, zodat een bestuurder ook kan opdraaien voor fouten van medebestuurders!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze risico’s zijn tegenwoordig tegen een redelijke premie goed te verzekeren en dekken de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders voor:

  • Onbehoorlijk bestuur
  • Verweerkosten
  • Soms zijn aanspraken uit het verleden mee verzekerd (inlooprisico)
  • Interne aansprakelijkheid
  • Externe aansprakelijkheid

Risico’s in beeld brengen

Laat je als bestuurder of toezichthouder dus niet verrassen. Ga na of dit risico goed afgedekt is. Assurantiekantoor Munsterhuis brengt uw risico’s in beeld en geeft onafhankelijk advies om risicobewust te ondernemen!