Mag ik goederen vasthouden als mijn klant niet betaald?

Bij een recent faillissement van een landelijk warenhuis besloot een logistiek bedrijf die goederen van het warenhuis in opslag had, deze goederen vast te houden wegens een fors bedrag aan openstaande facturen. Door de goederen vast te houden, maakt dit bedrijf gebruik van het zogenaamde retentierecht.

De vraag reist dan of dit zomaar kan.
Kunnen de eigenaren of de curator die goederen dan niet direct opeisen? Wat is eigenlijk het retentie recht? Wanneer kun je het toepassen?

Wat is retentie?

Retentie betekent vasthouden. In dit blog gaat retentie over het recht van een schuldeiser om goederen niet terug te geven aan de schuldenaar, zolang de schuld niet betaald is.

Opslag van goederen, retentierecht en de betaling van de opslagkosten

Bedrijven maken, mede door de opkomst van webwinkels, in toenemende mate gebruik van logistieke bedrijven om hun goederen op te slaan. Daarna wordt het pakket op het juiste moment naar de ontvangers verzonden.

Een webwinkel, of andere opdrachtgever, heeft vaak een contract gesloten met een distributiecentrum. Hierin staat meestal dat de volledige voorraad bij het distributiecentrum wordt opgeslagen en deze ook het voorraadbeheer en verzending doet.
Dit distributiecentrum verwerkt dan de binnengekomen orders van de opdrachtgever en levert de goederen af bij klanten.

Contracten, betaling van kosten en het retentierecht

Logistieke bedrijven werken veelal met standaardcontracten. Denk hierbij aan:

  • Algemene Vervoerscondities.
  • Algemene opslagvoorwaarden.
  • Physical Distributionvoorwaarden.

In al deze contracten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het logistieke bedrijf mag, door gebruik te maken van het retentierecht, goederen vasthouden totdat de opdrachtgever álle nog te betalen facturen heeft betaald.
De verplichting van het logistieke bedrijf om de goederen af te leveren, wordt gedurende de periode van non-betaling opgeschort.

Waarop kan het retentierecht van toepassing zijn?

Het retentierecht kan van toepassing zijn op zowel roerende als onroerende zaken en kan dus een grote reikwijdte hebben.

Werkt het retentierecht ook tegenover derden?

Een vereiste voor het toepassen van het retentierecht is wel, dat het logistieke bedrijf de goederen daadwerkelijk “in huis” heeft en er de macht over uit kan oefenen.
Als het voor derden duidelijk is dat het logistieke bedrijf de daadwerkelijke macht over de goederen heeft, kan het retentierecht worden uitgeoefend. Daarmee wordt de afleveringsplicht opgeschort.
Een derde kan op deze wijze onverwacht te maken krijgen met het retentierecht.

Faillissement en het retentierecht

Ook na het failliet verklaren van de opdrachtgever kan het logistieke bedrijf de goederen vast blijven houden. Aan de curator kan een termijn worden gesteld, waarbinnen de curator moet laten weten of:

  • De openstaande vorderingen (deels) worden betaald.
  • De goederen worden opgeëist.
  • De goederen worden verkocht.

Onderneemt de curator binnen de gestelde termijn onvoldoende actie of lukt het niet de goederen te verkopen, dan mag het logistieke bedrijf de goederen zelf gaan verkopen.
Uiteraard zijn er strenge regels van toepassing vóór met de verkoop mag worden begonnen.

Geen retentierecht of het afzien van het retentierecht

Het gebruiken van het wapen retentierecht, kan zeer vergaande gevolgen hebben en heel schadelijk voor de opdrachtgever zijn.
Denk maar eens aan:

  • Goederen die niet afgeleverd worden.
  • Bedrijfsruimten en gebouwen die niet in gebruik genomen kunnen worden.
  • Voorstellingen of festivals die afgelast moeten worden.
  • Productiemachines die niet gebruikt kunnen worden, waardoor er niet geleverd kan worden.

Vanwege de mogelijk grote schade die het retentierecht voor de opdrachtgever kan hebben, wordt in sommige overeenkomsten bedongen dat wordt afgezien van het retentierecht.

Retentie en preventie

In veel overeenkomsten komen bepalingen voor over het gebruiken van het retentierecht. In de praktijk blijken bedrijven het lastig te vinden dit risico te onderkennen en hun contracten op de juiste wijze aan te passen.

Assurantiekantoor Munsterhuis kan u helpen de risico’s in beeld te brengen en de contracten aan te passen.

Meer weten? Neem contact op met Assurantiekantoor Munsterhuis