Internetcriminaliteit en gevolgen

Internetcriminaliteit

In het afgelopen half jaar was er dagelijks iets te lezen over internetcriminaliteit.
Het criminele gilde heeft de gemakken van de digitale snelweg ook gevonden en daarmee ook de weg om zich zelf te verrijken.
Wereldwijd was in 2012 de schade 400 miljard Euro!

De gelatenheid en onverschilligheid van het bedrijfsleven ten opzichte van deze vormen van criminaliteit is bijna onthutsend te noemen.
Ondanks de aanhoudende stroom berichten gaan we er kennelijk van uit dat ons niets kan gebeuren! Alleen bij de buren gebeurt zoiets!

Maar….. wat nu als uw systeem wel wordt gehackt, uw informatie gestolen of belangrijke informatie in handen van criminelen komt?

  • Welke verplichtingen heeft u dan naar uw klanten, de overheid?
  • Wat betekent dit voor uw bedrijf, uw resultaten uw imago?
  • Welke dekking verleent uw verzekeringspakket?
  • Wat moet u doen om de schade te beperken?

Brand, aansprakelijkheid en bedrijfsschadeverzekeringen geven hiervoor meestal geen dekking, terwijl u wel hoge kosten heeft moeten maken voor de ingeschakelde ICT deskundigen om de lekken in uw systemen te dichten. Daarnaast komen dan nog kosten om uw klanten en afnemers te informeren.

Een verstandige ondernemer brengt daarom de risico’s tijdig in beeld, treft maatregelen en gaat na welke verzekeringen wel dekking zouden kunnen verlenen voor de niet gedekte risico’s.

Assurantiekantoor Munsterhuis kan u helpen risicobewust te ondernemen