Goedkoper alternatief voor inspectie NEN3140: de VIER inspectie

Elektrotechnische installaties en risico’s

In bedrijven wordt gewerkt met elektrotechnische installaties om machines te laten werken of handgereedschappen mee te laten werken. Ook om producten te kunnen maken en werkplekken te verwarmen of te verlichten.
Elektriciteit is noodzakelijk en in elk bedrijf aanwezig. Elektriciteit kan ook heel gevaarlijk zijn. Je ziet het niet, maar ongemerkt kunnen kabels of apparatuur overbelast raken. Door kortsluiting kunnen medewerkers gewond raken en er kan zelfs brand ontstaan.

NEN 3140 inspectie

Vanwege deze risico’s zijn bedrijven verplicht de installatie periodiek laten keuren.
Enerzijds omdat medewerkers in een veilige omgeving moeten werken en een bedrijf aan de Arbowetgeving moet voldoen. Anderzijds staan er in de meeste brandpolissen voorwaarden die u verplichten uw installatie regelmatig te onderhouden en te laten keuren.
Hierbij worden door verzekeraars dan NEN 3140 en/ of NEN1010 genoemd.

Brand en niet voldoen aan NEN3140 / NEN 1010

Veel branden worden veroorzaakt door overbelasting of gebreken aan de elektrotechnische installaties. Na een brand of een ernstig ongeval met elektrische installaties volgt altijd onderzoek naar de oorzaak. En als de oorzaak gevonden wordt in de elektrotechnische installatie kunnen er problemen ontstaan. Want hoe bewijst u dat uw installatie voldeed aan de eisen van NEN 3140 en/ of NEN1010?

MKB en de NEN3140 inspectie

Grote bedrijven hebben deze periodieke keuring in de regel wel goed op orde. MKB-bedrijven laten een NEN3140 keuring nogal eens achterwege vanwege de kosten. Die kunnen oplopen tot een paar duizend euro.
Het moge duidelijk zijn dat door het achterwege laten van de NEN3140 keuring de continuïteit van het bedrijf én de veiligheid van medewerkers in gevaar kan komen!
Ook blijft de schadelast voor verzekeraars hierdoor te hoog.

Nieuwe inspectiemethode: VIER inspectie

Door Ikeur en het Verbond van Verzekeraars is daarom een nieuwe, goedkopere inspectiemethode ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NEN3140 en de NEN1010.
De VIER (Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s) is bedoeld om de risico’s op brand en ongevallen terug te dringen. Hierbij wordt op een andere wijze gewerkt dan bij een NEN3140 inspectie. Daardoor kan er met een “vriendelijker” tarief geïnspecteerd worden.

Tarief VIER-inspectie

Afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf kan een VIER inspectie al worden uitgevoerd voor
€ 570,–.
Wilt u de veiligheid en de continuïteit van uw bedrijf verbeteren, kijk dan of een VIER inspectie voor uw bedrijf de oplossing kan zijn.

Voor meer informatie over risicoadvies en dergelijke.
Neem contact op met Assurantiekantoor Munsterhuis