Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering of niet?

Bestuurdersaansprakelijkheid en privé vermogen

Met bestuurdersaansprakelijkheid wordt bedoeld dat u als bestuurder van een bedrijf in privé aangesproken kunt worden voor schade van derden of van uw eigen bedrijf voor foute beslissingen. De laatste jaren hebben steeds meer zaken over bestuurdersaansprakelijkheid de pers gehaald. Daarvan zijn bij het zoeken op internet al snel genoeg voorbeelden te vinden uit de praktijk.

De voorbeelden gaan vaak over beursgenoteerde ondernemingen en schadebedragen die in de miljoenen lopen. Maar ook voor bestuurders in het MKB segment, gezondheidszorg, non-profit organisaties, verenigingen en stichtingen geldt de aansprakelijkheid van bestuurders.

Situaties die tot claims kunnen leiden zijn onder andere:

  • Financiële verplichtingen aangaan terwijl een faillissement niet ondenkbaar is
  • Nalaten een adequate boekhouding te voeren
  • Niet, of te laat opmaken van de jaarrekening en te zorgen voor publicatie
  • Geen reservering maken voor een naheffing van de vennootschapsbelasting
  • Negeren van belangenverstrengeling

Schadeclaims bestuurdersaansprakelijkheid nemen toe

Schadeclaims lopen doorgaans flink in de papieren. Enerzijds omdat de claims zelf fors kunnen zijn, anderzijds omdat ze veel juridische bijstandskosten met zich mee kunnen brengen. Veel bedrijven hebben dit risico niet verzekerd, zodat de bestuurders of toezichthouders zelf voor de kosten opdraaien.

Zelfs actief zijn in een vereniging of stichting is niet zonder risico. Ook daar kunt u aansprakelijk gesteld worden als bestuurder en uit privé middelen de claim moeten voldoen. Het is daarbij niet van belang of u voor uw bestuurstaken een betaling hebt ontvangen.

Bestuurders bij bedrijven kunnen aansprakelijk gesteld worden door aandeelhouders, schuldeisers of werknemers. Het betreft een zogenaamde hoofdelijke aansprakelijkheid, zodat een bestuurder ook kan opdraaien voor fouten van medebestuurders!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze risico’s zijn tegenwoordig tegen een redelijke premie goed te verzekeren en dekken de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders voor:

  • Onbehoorlijk bestuur
  • Verweerkosten
  • Soms zijn aanspraken uit het verleden mee verzekerd (inlooprisico)
  • Interne aansprakelijkheid
  • Externe aansprakelijkheid

Risico’s in beeld brengen

Laat je als bestuurder of toezichthouder dus niet verrassen. Ga na of dit risico goed afgedekt is. Assurantiekantoor Munsterhuis brengt uw risico’s in beeld en geeft onafhankelijk advies om risicobewust te ondernemen!