Archeologisch onderzoek verplicht

Kostbare verplichte opgravingen na brand in panden in historische gebieden

Wie betaalt de kosten archeologisch onderzoek?
Bij een brand in de Nieuwjaarsnacht gingen in het centrum van Alkmaar drie historische panden in vlammen op. Na de brand zullen de panden worden gesloopt en hopen de ondernemers snel te kunnen herbouwen. Dat pakt even anders uit, lees ‘duurder’, dan verwacht.
Historische plek? Dan archeologisch onderzoek!
De binnenstad van Alkmaar is historisch. Als daar door welke oorzaak ook grond open komt te liggen, moet er archeologisch onderzoek plaats vinden.
Op deze wijze kan er gekeken worden of er archeologische voorwerpen in de bodem zitten en wordt het bodemarchief eerst veilig gesteld voor er weer gebouwd mag worden.
De kosten voor een dergelijk onderzoek komen voor rekening van ‘de verstoorder’ van de grond.
Artikel 39 van de Monumentenwet 1988( gewijzigd in 2006)
Voor de herbouw moet een vergunning worden aangevraagd waarbij ook wordt gekeken naar de archeologische monumentenzorg.
De aanvrager van de vergunning moet een rapport overleggen waaruit moet blijken dat de archeologische waarde van de grond voldoende is veilig gesteld.
De kosten van dit archeologisch onderzoek moet de aanvrager zelf betalen. Wel kan de gemeente waar het onderzoek wordt uitgevoerd de kosten matigen, door een deel te betalen.
Voor één van de ondernemers uit Alkmaar betekent het onderzoek een tegenvaller van € 125.000, waarvan de gemeente de helft gaat betalen.

En de verzekering dan zult u zeggen?

Brandverzekeringen
De brandverzekeraars zullen de verzekerde schade aan de panden betalen.
Ook zullen zij de schade aan de inventaris en de eventuele bedrijfsschade vergoeden.
De zaken waar het archeologisch onderzoek zich op zal richten, liggen echter onder het verzekerde pand en zijn daarnaast ook niet door de brand beschadigd.
Ook is met geen mogelijkheid vast te stellen welke waarden die ondergrondse zaken, áls ze er al zijn, zouden kunnen hebben. Hierdoor is het voor verzekeraars lastig om ze te verzekeren.
Kortom, het onderzoek behoort niet tot de zaken die verzekerd zijn waardoor de onderzoekskosten ook niet vergoed zullen worden.
Hoe groot is de kans dat uw pand op historische grond staat?
In Nederland kunnen we bogen op een eeuwen oude beschaving die op sommige plaatsen meer dan duizend jaren terug gaat. Veel steden en dorpen hebben dan ook een geschiedenis van vele honderden jaren en zullen gebruik willen maken van iedere mogelijkheid om daar onderzoek naar te doen.
Als uw pand op historische grond staat, is de kans dus aanzienlijk dat u rekening moet houden met de forse kosten van archeologisch onderzoek.

De ‘schade’ door archeologisch onderzoek
Naast het feit dat het onderzoek zelf geld kost, kan het er ook voor zorgen dat de geplande herbouw behoorlijke vertraging op gaat lopen.
Dit betekent dat u rekening moet houden met een langere bedrijfsschadetermijn dan bij normale herbouw.

Wat kunt u doen?

Onderzoek:
Onderzoek of uw pand op historische grond staat. Uw gemeente kan u daar vaak meer over vertellen
Brandverzekering:
Neem op uw brandverzekering een bedrag op voor extra kosten.
Veel verzekeraars kennen de mogelijkheid om bovenop het daadwerkelijke schadebedrag, een extra uitkering van bijvoorbeeld 10% of 15% van het schadebedrag te verstrekken. Met dit extra bedrag kunt u mogelijk de kosten van het archeologisch onderzoek afdekken.
Bedrijfsschade:
Ga na of u het bedrijfsschade risico verzekerd heeft.
Deze verzekering geeft gedurende een bepaalde tijd dekking voor de vaste kosten en de netto winst. Er kan gekozen worden voor een verzekerde termijn van bijvoorbeeld 0,5 of 1 jaar. Maar omdat een archeologisch onderzoek veel tijd kan kosten, is het wel belangrijk dat u niet alleen het verzekerde bedrag goed vaststelt, maar ook rekening houdt met de extra tijd die dat onderzoek met zich mee brengt.
Milieurisico’s:
Door een dergelijke brand kan ook schade aan het milieu ontstaan of kunnen er oude milieuverontreinigingen bloot komen te liggen.
Het saneren van milieuverontreinigingen is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid.
Neem daarom het milieurisico mee in de beoordeling van het risico en houd er ook rekening mee met de vaststelling van de uitkeringstermijn van de mogelijke bedrijfsschade.

Onafhankelijke hulp nodig of eens brainstormen?
Bedrijven vinden het lastig om zich voor te stellen dat ze getroffen worden door een grote calamiteit.
Door jarenlange ervaring met schaderegelingen kan Assurantiekantoor Munsterhuis u helpen bij het in kaart brengen van het risico en de mogelijke scenario’s met u doornemen. Zo brengen we in beeld hoe de continuïteit van uw bedrijf het best beschermd kan worden.