Hoe groot is uw risico van ladingdiefstal?

Jaarlijks laten duizenden bedrijven hun, soms zeer kostbare, lading vervoeren.
Helaas bestaat de reële kans dat deze kostbare lading tijdens het vervoer gestolen wordt. De vraag is nu, wat in zo’n geval de gevolgen voor uw bedrijf kunnen zijn.

In deze blog ga ik in op het risico, het verhalen van de schade en de mogelijkheden om het risico te beperken en eventueel te verzekeren.

Stijging aantal ladingdiefstallen

Uit de cijfers van Transported Asset Protection Association (TAPA) blijkt, dat het aantal ladingdiefstallen in 2016 in Europa met 72% is gestegen.
De meeste diefstallen vonden plaats in Nederland, Duitsland, Engeland en Zweden. In 60% van de gevallen werd de lading uit de trucks gestolen.

De kans dat uw lading gestolen wordt is dus groot!

Verhalen van schade en tot welk bedrag

Wanneer kunt u de schade verhalen en tot welk bedrag is een vervoerder eigenlijk aansprakelijk?

Als u goederen laat vervoeren, wordt er een vrachtbrief opgemaakt waarop de AVC of CMR van toepassing worden verklaard.
AVC en CMR zijn voorwaarden die de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan uw lading beperken. Dit tot een bedrag van slechts enkele euro’s per kilo.
Voor transporten in Nederland is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 3,40 per kilo. Voor internationale transporten is dat maximaal ± € 10, – per kilo!

Bij schade kunt u uw schade op de vervoerder slechts verhalen tot die zeer beperkte bedragen!

En wie betaalt het meerdere dan zult u zich afvragen?
Niemand, want daarvoor draagt u dan zelf het risico!